2010-04-20

Lola Rose


"Lola Rose" är en bok av Jacqueline Wilson från 2003. Många av Wilsons barn- och ungdomsböcker handlar om problematiska familjeförhållanden. I Lola Rose är problemet en pappa som misshandlar, och en mamma som inte vill vara vuxen. Bokens huvudperson är dottern i familjen som heter Jayni. När Jaynis mamma en dag vinner på lotteri rymmer hon med barnen för att börja ett nytt liv. Alla i familjen byter namn för att inte bli upptäckta och Jayni blir Lola Rose. De ägnar dagarna att shoppa och de bor på hotell. Tyvärr är Jainis mamma inte speciellt ansvarstagande och det blir istället Jaini/Lola Rose som får agera vuxen. Snart skaffar mamma en ny, betydligt yngre pojkvän, och Lola Rose får nya saker att oroa sig för.

Som läsare undrar man när Lola Rose ska få vara barn istället för att ta ansvar för familjen. Jacqueline Wilson löser det hela på ett finurligt sätt.

När jag läste högt ur boken för mina egna barn slutade det med den läsovillige tonåringen tog boken för att läsa i förväg! De upprördes av mammans omogna beteende, och tyckte det var obehagligt med den våldsamme pappan. Trots dessa ämnen är boken både humoristisk och spännande, och familjerelationer är ett ämne som engagerar både pojkar och flickor. Klart läsvärd bok för både barn och vuxna!


Inga kommentarer: