2010-06-15

Emmy Moréns dubbla liv

Emmy Moréns dubbla liv av Barbara Voors handlar om två personer med samma namn, Emmy Morén. Emmy Morén den yngre, 16 år, hittar sin namne, Emmy Morén 29 år och skådespelerska, med hjälp av Google. Hon kontaktar henne och en brevväxling inleds. I breven till varandra berättar de sina innersta tankar och känslor. Den yngre Emmy funderar mycket över varför hennes mamma övergav henne och flyttade till Göteborg. Hon känner att någon lyssnar på henne genom brevväxlingen.

Förlaget rekommenderar boken för ungdomar i åldern 12-15 år. Jag är något kluven, då jag tycker att den till viss del är en vuxenbok, när Emmy den äldre reflekterar över sin tillvaro. Språket är inte komplicerat och inte bokens uppbyggnad heller, men innehållet i Emmy Morén den äldres brev ter sig för mig inte vara igenkänningsbara för ungdomar i åldern 12-15 år och därav upplevs dem som trista.

Inga kommentarer: