2014-01-11

Engelsforstriologin: Nyckeln


Jag har läst Nyckeln som är den tredje och avslutande delen av Engelsforstriologin av Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg.

De två första delarna Cirkeln och Eld bloggade jag om i oktober 2012.

I Nyckeln får vi åter möta häxorna i Engelsfors, de Utvalda, som är utsedda för att stoppa Engelsfors undergång. Undergången kommer allt närmare och visar sig i form av tecken som t.ex. skogsdöd och att elektriciteten slås ut. Ett mörker sänker sig långsamt över samhället. För att stoppa undergången måste en portal mot det onda stängas. Portalen finns under Engelsfors gymnasium. Medlemmarna i De Utvalda är knutna till olika element som de behärskar genom magi: metall, eld, jord, vatten, trä och eld. Alla elementen krävs för att häxorna ska kunna bilda en magisk cirkel. Men de fattas element eftersom tre av medlemmarna är döda. Frågan är hur de då ska kunna förhindra de onda demonerna att komma in genom portalen...

En av de Utvalda, Minoo, har inte något element utan visar sig vara den Utvalda, den starkaste länken och nyckelpersonen som krävs för att stoppa undergången. Hon måste ingå i den mäktigaste cirkeln för att kunna stänga portalen. Det hemlighetsfulla Rådet har bildat en egen, konkurrerande,  cirkel och vill att Minoo går med i den. De andra utvalda försöker få henne att stanna men Minoo väljer Rådets cirkel. Det skapar stora konflikter inom gruppen. Rådets cirkel styrs av en karismatisk ledare som kräver att medlemmarna övar upp sina magiska krafter till fullo. De isolerar sig i den gamla herrgården i Engelsfors och blir alltmer avskurna från omvärlden. I Minoo växer tvivlet, har hon valt rätt? Vem är ond och vem vill väl? Vem kan man lita på?  Det blir allt mer otydligt...

I Nyckeln vävs trådarna från de båda tidigare böckerna Cirkeln och Eld samman. Demoner kommer tillbaka för att utkräva hämnd, en rättegång med oviss utgång skapar oro och två intensiva kärleksrelationer löper parallellt.Vi får åter möta Ida, metallhäxan i de Utvalda, som befinner sig i ett limbo, gränsland mellan levande och död. Hon är en länk mellan dåtid och nutid och ser och försöker förstå vad som händer. Därmed klargör och sammanfattar hon en del av skeendet för läsaren. Hon försöker att få kontakt med de Utvalda men misslyckas.

Makt och öde spelar stor roll i Nyckeln. Är allt som sker förutbestämt eller har man möjlighet att själv styra sitt öde? Vilka val är de rätta? Vad kommer att hända i Engelsfors om ondskan tar över och hur blir det om den inte gör det? Vem är stark nog att stänga portalen? Detta ställs på sin spets i Nyckeln.

Nyckeln är 800 sidors efterlängtad, otroligt spännande och omtumlande läsning! Jag har haft höga förväntningar på boken och blir inte besviken. Det är ren magi hur författarna knyter ihop alla händelser från de tidigare böckerna till en helhet som nu når sin kulmen. Det krävs att man läst de två första delarna för att kunna förstå händelseförloppen. Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren skriver så samstämmigt att de känns som en röst. Högsta betyg till boken, men sorgligt att behöva lämna Engelsfors. Det slutar dock när det är som bäst. En film baserad på bokserien beräknas ha premiär 2015.

Inga kommentarer: